Richard Rudd og gennøglerneGennøglerne er en moderne fortolkning af de 64 hexagrammer der stammer fra et kinesisk system, kaldet I Ching (5.000 år gammelt orakel værktøj, som blev benyttet af vismænd og lægfolk til at tyde naturen i alting). Det viser sig, at I Ching “modellen” har en matematisk lighed med den genetiske kode, som vores DNA er baseret på. Den berømte filosof og matematiker fra det 17. århundrede Gottfried Von Leibniz, fandt i I Ching bekræftelse på sin opfindelse af den binære matematik, som er grundlaget for stort set al morderne computerarkitektur.

Gennøglerne repræsenterer hver især en arketypisk forståelse af din genetik, der rummer en viden og en indsigt om dig og din plads i universet. Jo mere, at du lærer disse gennøgler at kende, jo mere vil du kunne hæve dine frekvenserne, der passerer igennem dit DNA og på den måde komme til at opleve livet på nye højere bevidsthedsniveauer, som har en healede og balancerende virkning.

Det er et spændende læringssystem at studere, fordi den kan studeres ud fra dig selv og ud fra dit astrologiske stjernetegn, samtidig med at den bringer sammenhæng i alle de designs, som du, jeg og vi har til fælles som en menneskelig enhed, som der skal overleve og leve sammen her på jorden.

Det er et lavpraktisk og jordnært system, som jeg selv har kunnet forholde mig til, fordi det har større brugsværdi, end når jeg har læst den ene selvhjælpsbog efter den anden. Lidt ligesom astrologien, som også tager udgangspunkt i en selv. Det gør studierne mere virkelige og interessante, fordi du kan føle dig følt.

Alt levende er energi, som bliver bevæget af vibrationer, frekvenser og sekvenser. Når du for alvor begynder at lære og leve efter dette universelle princip, vil dit liv føles lettere og du vil forstå, at du tidligere har udelukket dig selv fra de her nye højere frekvenser, fordi du har været fanget i de lavere undertrykkende frekvenser, som er reaktive skyggemønstre, der har fået dig til at opleve smerter i dit liv.

gennøglerne-bog.webp
strand.webp

Du er et elektromagnetisk felt, det er derfor, at du kan gå oprejst som menneske på jord. Hvordan vil du eller få ”strøm” til at gå oprejst? Ånden er elektrisk og sjælen er magnetisk og dermed blev korsets tegn vigtigt for mennesket. For mig symboliserer korset os som mennesker og inde i midten findes balancepunktet, intuitionen. Derfor behøver vi ikke at blive korsfæstet som en vis herre, vi nok alle kender til, men alligevel er han et symbol på vore alles lidelse. Så hvad er årsagen til at vi absolut skal gå igennem al den her lidelse?

Ubalancen består i, at livsvilkårene har været undertrykt af en patriakalsk åndelighed, hvor religioner og andre menneskeskabte systemer samt organisationer der har styret samfundet, globalt som lokat. Det har skabt begrænsninger i at have en mere balanceret tilgang til det at være menneske og uddanne sig videre som sådan, ved at opnå mere bevidsthed omkring, hvordan livet kan fungere på bedst mulige måde, som er den naturlige måde uden tvang og frygt.

Jorden er en kærlighedsplanet og her skal vi lære mere om kærlighed. Det gør vi igennem lidelse, som vi må transformere til visdom. Altså vi har en viden, drager erfaringer, som giver visdom. Det er den spirituelle vej. På et biologisk plan - inde i dit DNA, sker der en subtil, men potent mutation, når vi begynder at ændre vores adfærd og højner vores selvbevidsthed.

Hvert DNA (selve kodestrengen), der bor inde i kernen af alle vores celler er ekstremt følsom overfor elektromagnetiske bølger, og om disse bølger indeholder positive eller negative impulser, vil påvirke DNA’et. Dette betyder, at vi kan ændre/omkode vores biokemi og skabe forandringer, ved b.la. at sætte intentioner for gøremål, der stemmer overens med de målsætninger, du sætter i forhold til dine livsbetingelser, ønsker og drømme.

Studierne vil give dig større bevidsthed hver dag, og de vil give dig indsigt i det, at være del af en kompliceret virkelighedsverden som menneske, hvor det i hverdagen kan vise sig som om, at alting går den forkerte vej, selvom det går den rigtige vej for os alle. Evolutionen og moder natur tager aldrig fejl, når livet skal overleve.

I mit eget forløb igennem studierne, er jeg blevet inspireret til at bevare en vedvarende stærk trang til at være vedholdende i at gøre en forskel, fordi min indre styrke vokser sig stærkere for hver dag i tilliden til, at alt i livet er præcis, som det skal være.

Din Hologenetiske profil
Din personlige Hologenetiske profil er dit helt eget skattekort, der viser dig hvilke forskellige genetiske mønstre, skyggesider, gaver og siddhi, som er det højeste bevidsthedsniveau du kan opnå igennem frekvenser og digitale sekvenser, der udgør lige præcis det blåtryk, som er gældende for dit liv og din gang her på jorden. Kortet udgør en oversigt over 11 forskellige gennøgler/temaer, hvor hver en gennøgle samt linje, der er placeret på kortet, fortæller dig hvem du er og lige så vigtigt, hvorfor du er her.


Skattekortet er opdelt i 3 sekvenser:


1. Aktiveringssekvensen (dine 4 primære gaver) - svarer til dine overordnede forhold og aktiverer meningen, samt værdien med dit liv. Gennøglernes titler er – Formål – Udstråling – Evolution – Livsværk/brand.

2. Venussekvensen - omhandler dine dybe emotionelle kernemønstre i dit liv som udspiller sig i relationer. Gennøglernes titler er – Formål – Tiltrækning – Intelligens – Emotionelle intelligens – Spirituelle intelligens – Geni/dit kald.

3. Perlesekvensen - åbner op for, at din mentale bevidsthed kan fungere på et højere plan og virke bedre til gavn for dig selv og andre som en del af samspillet i samfundet. Gennøglernes titler er – Geni/dit kald – Kultur – Perle og Livsværk/brand.

gennøglerne-profil.webp
skov.webp

Din holistiske profil er holistisk af natur. Det vil sige, at du vil aktivere alle stier i kortet samtidig, uanset hvor du placerer din bevidsthed. Men alligevel vil der være gennøgler, som beskriver ex ‘Evolution’, hvor du med øget bevidsthed omkring dette tema, vil kunne påvirke resten af din profil i en mere effektiv grad. Der findes altså en rytme, der er værd at følge.

Du kender sikkert forholdende omkring astrologi, hvor en astrolog tyder dit stjernetegn via planeternes placering i forhold til dit fødselstidspunkt og sted. Det samme er gældende i forhold til at udregne din Hologenetiske profil. F.eks. er hele Perlesekvensen dannet ud fra Mars, Jupiters og solens position på dit fødselstidspunkt.

I forhold til oprettelsen af din Hologenetiske profil, opererer man også på mikroplan. Her har genetisk arvemateriale også en væsentlig rolle at spille - og i særlig grad generne fra dine nærmeste forfædre. Faktisk taler man også om, at det 90% “junk” som videnskaben endnu ikke har formået at afkode i vores DNA, meget vel kan indeholde koder og informationer gældende for alt liv i vores univers (helt tilbage fra begyndelsen af). Så man kan sige, at vi hver især bærer rundt på en masse (junk) der ikke er personligt, men som alligevel præger vores krop, sind, sjæl og ånd i det daglige.

Skyggefrekvenser og gavefrekvenser:


I Gennøglernes verden spejles din auras vibrationshastighed i 3 “frekvensbånd” kaldet: ‘Skyggen’, ‘Gaven’ og ‘Siddhien’. Skyggen afspejler alle de energier i dig, som vækker lidelse, og på gavefrekvensen venter en åbenhjertelighed, øget vitalitet og forandringer i din kropskemi (for blot at nævne nogle af de goder, der venter dig).

Hver gennøgle indeholder altså en skygge og en gave til at opnå et højere formål og hver gang, at vi opdager et negativt mønster (skygge) og når til det punkt, hvor vi kan omfavne vores skygge i kærlighed, udløser det en gave. Gave og skygge er altså indbyrdes forbundne. Når gaven træder mere frem i dit liv, opleves livet mere klart og dette indre arbejde, vil vise sig i det ydre i form af indfrielse af dine potentialer. Dette er en universel lov.

At udvikle sig og opnå gaveniveauet betyder ikke, at du bliver fri fra udfordringer, fordi det netop er ubehag og smerter, der fører til udvikling. Meningen er at få anerkendelsen i at få indsigt i dig selv, som kan give dig den udvikling, som du har brug for, så du kan få det bedre med dig selv og andre, som er en naturlig del af menneskelivet på vej til større kærlighedsevne, som viser i sig igennem din essens.

Gaverne vil fremstå mere klart i takt med, at din attitude ændrer sig i forhold til, at din opfattelse af livet, vil bære mindre præg af at være offer/krænker/redder. Vi har alle udfordringer/skygger med os, når vi fødes ind i det her liv, og det er vores villighed til at ville imødekomme disse, der er livsvigtigt. Først med tilladelse (ikke undvige), accept og dermed omfavnelse – respekt og tillid til processerne. At tilgå dine udfordringer på den måde, vil styrke dig og åbne op for hele dit iboende potentiale.

natur-landskab.webp
gennøglerne-symbol.webp

De 6 linjer - yderligere nuancer:


De 6 linjer som relaterer til de 64 Gennøgler beskriver et dybere nuanceret tone, indblik i dig. Ligesom alle vores celler indeholder alle 64 Gennøgler, vil alle de 6 linjer også være til stede i vores liv og genetik. Nogle er bare mere markante og fremtrædende end de andre. På samme måde som at vi alle indeholder alle 64 arketypiske træk som Gennøglerne afdækker, på sammen måde har vi også lidt af alle 6 linjer repræsenteret. Men altså nogle linjer og Gennøgler præger os lidt mere end andre og fremtræder derfor mere tydeligt i vores liv.


Undertrykt eller reaktiv?


Hver Gennøgle udtrykker sig også i enten et undertrykt eller reaktivt udtryk. Hvordan det udspiller sig, kommer an på omstændighederne i din barndom, kulturelle og religiøse aspekter, naturen og din karakter. Den undertrykkende natur manifesterer sig som et mere introvert psykologisk mønster. Hvor den reaktive natur er mere ekstrovert og vil oftes bære præg af vrede (der i virkeligheden er frygt vendt udad). Det er almindeligt, at vi mennesker svinger imellem begge poler, så det er vigtigt, at du tager dem begge i betragtning, når du læser om dem i din profil.

Det her var en kort beskrivelse


Som viser de vigtigste komponenter i det læringssystem, som du skal kende i forhold til at læse og analysere din hologenetiske profil med de gennøgler, som du har fået med dig i det her liv. Du skal også vide lidt omkring de energimæssige principper og hvordan at du kan arbejde med at kontemplere (integrere) dine indsigter igennem meditation og koncentration.

Du skal lære at mærke efter i din inderste kerne, som skal vække præcis din indre sandhed og din indre styrke, som du ræsonnerer med. Det er en synergetisk balancegang imellem højre og venstre hjernehalvdel, som skaber mere harmoni i dit liv og væren. Så bare det, at du studerer bogen, vil helt klart udvikle din intuitive evne til at forstå med hjertets logik mere, end med hjernens logik.

Du vil blive inspireret til at komme mere ned i din krop, hvor din visdom gror. Hjernen er nemlig ikke altid særlig klog, men kroppen husker altid det, som du selv glemmer. Kroppen er dit erfaringssystem, som viser dig vejen til visdommen. Hjernen samler informationer, som skal ned i kroppen for at fordøjes, så vi kan mærke, at vi er på rette vej. Det er urgammel visdom og i nyere tid, jonglere forskere med, at der også er en hjerne i maven. Det kommer til at give dig meget mere mening i bogens studiematerialer.

ugle-træ.webp