Hvorfor tog jeg kontakt? Havde brug for at finde en retning i livet
- For at lære at mærke efter
- Lære at bruge mine evner
- Bruge mine evner til andres gavn
- Målet er at kunne færdes i verden, hvor mine evner går til at hæve oplevelsen og få mig inkluderet frem for at være udenfor.
- Retning skal have mening og værdi hos mig

”Ring til Mona, Mona, Mona når det hele er noget lort – Mona, Mona Mona, når livets blik er gået i sort” – Søren Kragh Jacobsen sådan cirka

Hvis udviklingen var beskrevet af sange:
1. Numb – Linkin Park (”you” er mig selv)
2. Gary Moore – The Loner (står selv, går selv)
3. Scorpions – Wind of Change (åbenbaring)
4. John Williams – Battle of the Heroes (fortid, tvivl og bekymringer, som lige skal kæmpes væk)
5. John Williams – The Tale of Viktor Navorski (mig som et frit og nysgerrigt menneske)
X. Daft Punk – Veridis Quo (gennemgående udvikling og underbyggende cyklusser)

Den egentlige tekst:
Da jeg ringede til Mona i sin tid, var det for at finde en retning i livet. Jeg havde det egentligt meget godt med tilværelsen, men jeg kunne mærke noget pressede på, at der var noget jeg skulle ud og gøre. Mona har hjulpet mig i den retning, givet mig det puf bagi og de værktøjer, der skulle til for at jeg kunne finde ud af, hvad jeg skal.

I mellemtiden er jeg et ’særligt sensitivt’ menneske. Jeg får mange indtryk og sanser meget. Det kan nemt virke overvældende, derfor er det naturligt kommet med i mit forløb hos Mona, og jeg har lært, og lærer fortsat, en masse om mig selv, at hvile i min væren, og hvordan jeg kan processere alle indtrykkene så det går op i en højere enhed. Det gør, at det bliver til en styrke og et stærkt redskab, som kan guide mig igennem alle slags situationer.
Nu er det lige blevet til 3 måneder siden jeg startede mit udviklingsforløb, og er allerede nu et helt andet sted i mit liv. I sociale sammenhæng er jeg stadigvæk en sær snegl, men jeg har indset, at det er en styrke ikke at være som alle andre. Tidligere følte jeg mig i stedet udenfor fællesskabet. Tidligere foregik der så meget i mit hoved, at jeg ikke kunne opfatte intuitionens indtryk. Nu har jeg fundet noget af roen, så jeg kan få hjælp i alskens situationer, lige fra hvordan jeg burde lave aftensmaden til de mere alvorlige valg i livet. Den indre stemme er nu det der fylder og guider inde i mig.
Da jeg startede forløbet, var mine forventninger høje, men det blev indfriet med meget mere!

Thomas snart 21 år

Mange tak for forløbet med dig, som min spirituelle underviser. Du har givet mig stor indsigt i min udvikling, og flyttet mig i mine processer. Jeg er blevet mere bevidst om mine egne færdigheder. Du har guidet mig, gennem et forløb, hvor jeg har arbejdet meget med mig selv, og fået den bedste vejledning i min videre udvikling.

Jeg er gennem forløbet kommet i balance, fundet mig selv på et dybere plan, du har lært mig mange ting, som jeg nu kan tage med videre, i min videreudvikling. Du er åben og ærlig, og har givet mig den udvikling jeg havde brug for. Mange tak for dette forløb.

Susanne

Jeg har i de sidste 2 måneder arbejdet intensivt med rådgiver Mona Marthalina.

Arbejdet med Mona var en nødvendighed for at sikre den bedst mulige drift i restauranten, endvidere min og de 20 ansattes trivsel.

Mit første møde med Mona skulle vise sig at være ret væsentligt, da mit ansvar og virke heraf blev bevidstgjort. Nok var det muligt at drive restauranten på de præmisser jeg tillært mig og i den ånd som den blev videregivet til mig. Mona gjorde det tydeligt for mig at jeg måtte og skulle tage et aktivt valg om at drive restauranten i min egen ånd ved aktivt at udnytte mine talenter og hensigter. Jeg måtte finde frem til mine ambitioner, ved at få italesat og tydeliggjort fokusområder for dernæst at arbejde proaktivt med dem. Jeg blev i højere grad bevidstgjort om at jeg måtte tage ansvar, ikke blot stille krav til mig selv, men også̊ mine ansatte samt samarbejdspartnere.

Sammen med Mona fik jeg klarlagt og overskueliggjort mine talenter, ambitioner og mål for stedet. Herefter gik vi hurtigt i gang med at arbejde med de strategier som skulle føre mig i retning af at tage ejerskab og ansvar for den opgave jeg havde sagt ja til.

Mit mål var klart. Jeg ville ikke drive en restaurant til middelmådighed som hidtil. Jeg ville tage ejerskab, ansvar, og lære mere om lederskab. Hæve min egen sociale kapital til fordel for restauranten.

Vi fandt hurtigt af at der var flere strategier jeg skulle arbejde med. En der viste sig at være væsentlig for mig er evnen til at skelne. At turde skelne. Ikke at dømme, blot at skelne. Skelne mellem den unge fyr jeg er uden for arbejde, og den chefrolle jeg tiltræder i restauranten. Skelne mellem svagheder og styrker hos mig selv og personale. Skelne mellem rigtige og forkerte beslutninger samt at respondere på dem.

Jeg fik til opgave at arbejde proaktivt med strategierne. Strategier som Mona hjalp mig med at finde frem til. I virkeligheden har jeg ikke arbejdet med strategier før i mit samarbejdet med Mona. Jeg har derfor lært vigtigheden i at tilslutte sig strategier, for overhovedet at have en grundlag for at rykke sig fra a til b.

En anden af strategierne var begrebet interesse og indflydelsesaffære.

Jeg fandt jo hurtigt ud af i mit arbejde med Mona at min adfærd har en kæmpe indflydelse på mit personale. Hvis ikke jeg arbejder på at tydeliggøre mine principper, interesse og mål for restaurantens daglige virke, kan mit personale ikke opfylde dem. Jeg er i virkeligheden deres kompas og jeg har ansvaret for at afsætte opmærksomhed på hver en ansat for bedst muligt at få en indflydelse efter min interesser. Min interesser er jo dybest set mine mål og initiationer.

Jeg fandt dog ud af at jeg undervejs i dette arbejde i takt på at jeg blev mere tydelig og markant som leder at jeg ved indsats de rigtige steder ved mit personale hurtigt kunne løfte mit personale til mere effektiv og social kapital på arbejde.

I takt med min udvikling har personalet også̊ stor fokus på deres egen udvikling endvidere har jeg sat en klar forventning om det. Jeg tillærte mig hurtigt at min tydelig som chef, giver dem muligheden for at være tydelige ansatte.

Dette skal vise sig at være en helt central detalje i restaurantens udvikling, Specielt under restaurantens travle service. Jeg går forrest, men jeg forventer at mit personale følger efter, endvidere at de har overskuddet og lysten til det. Når man er tydelig og bevidst om målet, så løfter vi i flok og øger chancerne for at nå̊ i mål.

Mona har også̊ givet mig konkrete Værktøjer til at løfte mit personale samt sikre effektivitet og trivsel.

Mona har blandt andet lært mig vigtigheden af at bruge min evne til at afkode og aflæse situationer og korrespondancer på tværs af ansatte, mig, konsulenter samt ejer.

Jeg har lært trække informationer ud af situationerne samt at respondere ved helt konkret at kunne forholde mig objektivt til dem. Mona har i høj grad tillært mig at handle næstefter at respondere på given situation eller udfordringen og overveje den mere objektivt. Det giver kontrol og overskud til at forstå̊ situationen i sin reneste form. Dette kan man også̊ kalde at bruge sin sunde fornuft.

Det har givet mig en enorm styrke som leder at have lært vigtigheden af at afkode og aflæse. I virkeligheden effektiviserer det ved hjælp af finde den helt rigtige en løsning på et givent problem.

Hvis man i hovedtræk skulle drage en form for samlet evaluering, vil jeg mene at succesen de sidste 2 måneder skyldes mit arbejde med Mona.

På følgende områder er der sket en ændring eller i høj grad en ændring. Min sociale kapital er øget, mine Ansattes øget trivsel, den øget effektivisering, samt en øget bundlinje.

Alt i alt er der sket meget på 2 måneder og 2 måneder er stadig tilbage af forløbet. Det skal være mig en fornøjelse at fortsætte det gode arbejde i samarbejde med Mona

Asbjørn Kristoffersen

Mødet med ​Mona Marthalina har været en stor inspiration for mig.

Hun har evnen og energien til at finde succestråden, som man som mindre virksomhed til tider har svært ved at kunne spotte.

Hun lytter og observerer til problemstillinger og teorier, – og formår til fulde at omsætte det til en anvendelig “værktøjskasse”.

Værktøjerne er fokuseret og håndfast, så man er ikke i tvivl om at mening og forståelse er på plads.

Jeg arbejder betydelig mere målrettet nu efter mit møde med ​Mona Marthalina.

Jeg kan varmt anbefale andre mindre virksomheder at gøre brug af ​Mona Marthalinas professionelle viden.

Bent Jemon

D-TOP AS

Jeg har haft fornøjelsen af at være i et forløb hos ​Mona Marthalina.

Hendes klare syn og klarsyn har indtil nu bragt mig stor indsigt i mig selv som menneske og også som virksomhedsejer.

Hendes tilgang er kærlig men bestemt, og sammen har vi drevet en proces frem mod, at jeg blev mere fast i min stillingtagen til min rolle som behandler, menneske og ikke mindst sjæl i denne verden.

Cathrine

Jeg havde en telefonsamtale (mentoring/rådgivning/åndelig vejledning) med Mona i tirsdags. En samtale som har vækket mig og vendt op og ned på mit liv.
Mona er en viis kvinde og positivt ment, skræmmende præcis i hendes udtalelser.
Jeg er rørt, dybt taknemmelig, inspireret og en lille smule bange♥️
Tak for dit klarsyn som har givet mig en indsigt i mig selv til at træffe de bedste beslutninger nu og fremadrettet.

Inger Østergård

Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med ​Mona Marthalina der vi har hatt foredrag sammen.

Hun steppet inn på svært kort varsel da en annen foredragsholder trakk seg ut.

(Når en utfordring løser seg på best tenkelig måte) Satte utrolig pris på hennes erfaring, kunnskap og evne til å formidle.

En person jeg skulle ønske jeg kunne få anledning til å jobbe mer med på et senere tidspunkt.

Jann

Jeg henvendte mig tidligere i år til ​Mona Marthalina, i forlængelse af at jeg var et sted i livet, hvor jeg havde behov for at blive afklaret med hensyn til mine uforløste potentialer og genaktivering af min talentkerne. Jeg havde brug for at blive guidet til at få øjnene op for de mange talenter jeg ubevidst havde holdt nede på det personlige plan. Guidning til at blive langt mere klarsynet og åndelig skarp på mit eget jeg og syn på mig selv, via psykologisk bevidsthedstræning.

Mona Marthalina har en uovertruffen evne til netop at guide og bidrage til at jeg har opnået en langt større bevidsthed omkring mig selv og mine omgivelser. Jeg er blevet langt stærkere, og er på rette vej i forhold til at finde ind til kernen af mig selv, ligesom at jeg er blevet bevidst om at anderkende og acceptere intuitionens kraft.

Det hele har drejet sig om at opleve og dele et højere niveau af intuition, bevidsthed og intelligens. Indimellem er livet uforudsigelig, og tager en drejning der ikke altid kan eller skal forstås, eller sættes ord på. Via ​Mona Marthalina er brugen af min intuition blevet stærkere, og jeg kan nu se og mærke at jeg er på rette vej, end det der kan forudsiges, beregnes eller forventes.

Jeg er blevet flyttet højere op i mine egen bevidsthed, hvor jeg har arbejdet med ikke at kunne kontrollere eller forudsige tilværelsen via tankernes kraft, mens at det i stedet kommer til udtryk som erfaring, hvor jeg modtager den visdom der skal bringe mig nærmere mine mål.

Det har været personlig udvikling på højeste plan, hvor ​Mona Marthalina har bidraget til at jeg er blevet klogere på mig selv, og at det er sådan at livet bør være i accept af, at vi er mennesker med en sjæl der skal udleves her på jorden. At kunne tage sig selv alvorlig og arbejde med den etiske bevished hvor der åbnes op for tilliden til sig selv og livet i sin helhed, gennem vilje og intention til at skabe rammerne for sit eget bedste.

Mine oplevelser sammen med ​Mona Marthalina har været meget givende og bidraget til at jeg har været i disciplineret skarp træning, fysisk, psykisk og mentalt. ​Mona Marthalina kan noget ganske særligt, og er du ikke alene nysgerrig på et højere plan, men klar på at starte en personlig udvikling der tager dig videre på din rejse i forhold til dig selv, så kan jeg kun anbefale at du tager kontakt til hende.

Husk at leve det liv, du ønsker for dig selv, og lad være med at leve det liv, som andre mennesker syntes du skal leve.

Martin Dyrholm

Jeg har mødt ​Mona Marthalina som procesleder i 2 forskellige sammenhænge.
Én gang som procesleder for en gruppe på ca. 10 personer over en week-end.
Én gang som procesleder for en konfliktløsende samtale mellem 2 personer.
Begge gange oplevede jeg Mona som en professionel procesleder med et stort overblik. Indlevende og konfronterende. Formår med stor intuition at følge processen i såvel bredde som dybde. Holder processen på sporet. Begge gange med positivt resultat.
Herudover er Mona en meget inspirerende og skarp personlig sparringspartner.
Kan varmt anbefale hendes kompetencer.

Bente Sønnichsen

Event med Mona Marhalina Kjærgård hos Jobservice

Der blev registreret 71 fremmødte til Eventet

Det var spændende at høre erfaringer fra Mona´s arbejdsliv og hvilke erfaringer der har givet det arbejdsliv Mona nu er på vej imod.

Mona tænder et lys og starter morgens oplæg, vi sidder drivvåde, da der udenfor er regn som sjældent før. Så slemt at nogen må starte med at vride deres strømper og vores kantinedame har lånt tørt tøj ud til andre. Der er en sommerhusstemning, varm kaffe i koppen og Monas ro og betænkningsfulde væsen.
Mona fortæller om sit liv, tidligere Danmarksmester i styrketræning, tidligere hundefører, pionér i militærpolitiet og betjent i Roskilde. Mona er fra det Jyske og det mærkes i den ro hun fyldes os alle med.
Mona har skiftet stres og jag ud med ro og indre værdier, nu skal der glæde og indre lys til.
Mona giver os noget at tænke over, husker jeg mon at jeg er noget specielt og har mange værdier. Husker jeg at lade mine beholder op og hvor/hvordan kan jeg det.

Dagens oplæg er for mit indre, hvordan og hvad kan jeg bruge mine følelses til at hanke op i mig selv, når jobsøgningsrouletten tynger. Jeg fik værktøjer til at komme ud af mørket hvis en samtale ikke resulterede i ansættelse.

Mona fremstår som en modig, varm og empatisk kvinde.

Kommentarer fra deltagerne
– ”Gode illustrationer til underbyggelse af nogle gode perspektiver og pointer.”
– ”Det er jo det helt essentielle Mona har holdt foredrag om. Det er ømfindigt og godt at komme dertil, og vi er mange der ønsker mod og evne til det. ”
– ”Anderledes og inspirerende, godt oplæg om at finde sig selv, med perspektiv om livets mening”
– ”indsigt omkring hvad mennesket er i stand til, tænke anderledes, god formidler”
– ”Dejlig personlighed med en smittende glød, gode pointer, især godt at du bruger dig selv, du sparker røv – super.”

Service
1000 Tak fra Jobservice / Tina Raida, Glen Færch Poulsen, Kim Baumann og Simon Degani.

Tina Raida

Mona Marthalina har en skarp indsigt i det menneskelige samspil og i håndtering af konflikter.

Hun forstår at skabe en god ramme for at forstå de virkemidler, man som leder kan tage i brug i svære situationer og giver gode værktøjer til at arbejde videre med i organisationen.

Tommy Dejbjerg Pedersen

Mona Marthalina har hjulpet mig og jeg har arbejdet sammen med hende om nogle løsningsmodeller i HeadON, hun er super dygtig hjertevarm, og ved hvad hun laver, mangler i ledelses coaching er hun værd at tage fat i.

Torben Villekjær

Stifter af HeadON
foredragsholder
Exit koordinator

Jeg følte at det var som at komme fra månen og ned på jorden, virkelig en enorm grænseoverskridende proces.
Efter den Week-end har jeg mere ægte mod til at stå ved mig selv, og mærke at jeg virkelig kan komme ud med VP budskaber.
Kickie jeg kunne ikke ønske mig en bedre underviser end dig ,du har givet mig så meget lys og tro på fremtiden.

De kærligste hilsner
Flemming Nygaard Nielsen

Kære Mona Marthalina

Tak for et inspirerende og opløftende seminar. Det indeholdt præcis den vitamin-indsprøjtning, vi havde brug for.
Forretningsplanen er jo alfa og omega for vores videre udvikling, og jeg synes du præsenterede og medtog de relevante områder, som vi, på nuværende tidspunkt, har brug for. Dit engagement og nærvær var gennemgående og smittede af på os andre. Og det var rigtigt godt, at du satte spotlight på de ting, der rørte sig i grupperne.
Jeg synes, jeg fik utroligt meget stof at arbejde videre med, og var også godt ’bombet’ efter en lang lørdag. Den ’pakke’ du havde med til os var præcis det, vi havde brug for – og du var ikke for ’striks’. Seminaret var værdifuldt for partiet og samtidigt et skub til den personlige udvikling for hver af os.
Jeg fornemmer, at du har meget at byde på, og det kunne være givende at holde et opfølgende seminar på et senere tidspunkt, når vi er nået et godt stykke gennem forretningsplanen.
Når jeg ser tilbage på seminaret, mærker jeg lyset.
Med kærlighed og tusind tak!

Flemming B. R. Nielsen
Formand

Kære Mona.

Jeg syntes seminaret i form og indhold var udmærket.
Der var en god balance mellem praktik og teori.
Havde vi en dag til, kunne vi være blevet rigtig konstruktive, men jeg tænker vi i det mindste nu kan gå et stykke vej selv.

Jeg kan faktisk ikke finde på noget negativt at sige - og det er da godt :-)

Mvh Søren

Kære Mona

Her kommer min evaluering:

Jeg kunne godt lide:
Jeg følte mig tryg i processen, fornemmede at du havde overblik under hele processen.
At du "er helt nede på jorden" samtidig med at du er kompetent og professionel.
At du turde udfordre og konfrontere os.
Jeg oplevede, at du prioriterede processen højere, end at vi nåede forudbestemte punkter i en dagsorden.
Din indlevelse.

Jeg savnede:
At vi indlagde korte pauser, hvor vi brugte kroppen, for at skabe ny energi - dansede måske. For mig er det meget længe at sidde stille, selv om jeg sørgede for at røre mig og komme lidt ud.

Det fik jeg ud af det:
En masse ny energi og gå-på-mod.
En mere klar vision, en bedre fornemmelse for hvordan vi kan arbejde og en handlingsplan for vores videre arbejde.
En masse glæde og optimisme.
En super dejlig week-end sammen med en masse dejlige mennesker.
En mere klar fornemmelse af mig selv og min rolle i V-P.
Tør fremover overskride nye grænser i arbejdet for V-P, tør træde mere frem og stå ved det jeg tror på og den jeg er.
Tydligere billede af medlemmerne i bestyrelsen og vores kompetencer.

Kort sagt en fantastisk week-end og proces, en slags "yes we can" følelse.
TAK FOR DET!

Jeg ønsker dig og dine en rigtig dejlig påske, og god vind med dine processer og det du brænder for.

Kærlig hilsen
Bente

Kære Mona
Tak for en fantastisk weekend, som, tror jeg, bliver et vendepunkt i vores historie.
Mine tanker og følelser - efter at jeg var kommet hjem:

1) En stor træthed (det kræver meget energi for en indadvendt person som mig at være udadvendt i et fælles univers i så lang tid)
2) Jeg føler, at det arbejde, der fandt sted, er helt afgørende for at vi kan komme videre
3) Du gjorde dette arbejde muligt, fordi du har stor indsigt og et stort mod. Alt var jo ikke hele tiden lige behageligt for de enkelte involverede. (Er der ikke noget om, at Martinus taler om det behagelige gode og det ubehagelige gode, og at det er det ubehagelige, der udvikler os, der hvor det er nødvendigt). De erfaringer, vi fik, blev oplevet og ikke blot serveret som teoretisk viden. Altså erfaringer, som vi husker.
4) Godt for mig, at vi ikke skulle evaluere umiddelbart i forlængelse af seminaret. Jeg havde brug for at ”lande” og snakke med mig selv først.

Mine personlige forventninger var:

a) at få mere klarhed over, hvilke svar jeg kan give på spørgsmål om partiets program, da vi undertiden får meget kontante spørgsmål som f.eks. ”hvad mener VP om efterlønnen”
b) Hvordan kommer vi ud og møder dem, som har samme holdninger som VP, og som vi ved findes derude
c) at opnå fælles bevidsthed om vore (bestyrelsens) ambitioner vedr. partiet: Medlemstal, synlighed, hvor kan/vil vi manifestere partiets meninger
d) Kan vi finde realistiske mål og delmål – og dermed succeskriterier = brændstof til videre arbejde.

Jeg synes, at vi kom et langt stykke i forhold til mine personlige forventninger, som var en personlig brainstorming, og ikke en 100 % realistisk forventning om at vi kunne afklare det hele på en enkelt weekend.
Om dig som underviser, vil jeg sige, at du vækker stor tillid. Du ved hvad du vil – og kan. Selv om du i enkelte situationer kan virke lidt hård og ”ubarmhjertig”, har jeg en fornemmelse af, at du konfererer med dit selv og vurderer, om det pågældende spørgsmål tjener et større formål. Og i så fald kører du videre. Jeg blev f.eks. lidt forlegen, da du stillede spørgsmålstegn ved Vernys optagelse i bestyrelsen. Godt nok var det proceduren omkring hans optagelse, du påtalte, men ikke desto mindre gav det anledning til, at Verny begyndte at tale sin sag.
Jeg vil meget gerne anbefale dig til andre, der har brug for en kvalificeret sparringspartner.
Endnu en gang – mange tak til dig for dit engagement og dine k(ærlige) spark.

Kærlig hilsen
Else