Handelsbetingelser

1. UDBYDER

1. Udbyder er Marthalina Academy
2. Marthalina
CVR nr. 28068964
Dokkedalvej 10a
9280
Danmark
Telefon: [+45] 60188133
E-mail: kontakt@marthalina.dk
Hjemmeside: www.marthalina.dk

2. VILKÅR OG BETINGELSER

1. Disse vilkår gælder mellem Udbyderen og enhver myndig forbruger (”Kunde”), der benytter sig af tjenesterne igennem Marthalina Academy. Ved at gøre brug af tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Vilkår og Betingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse Vilkår og Betingelser, skal du ophøre med at gøre brug af Tjenesterne.
2. Udbyder er berettiget til at ændre sine forretningsbetingelser med 14 dages varsel via info på hjemmesiden.
3. Bruger skal være over 18 år for at bruge tjenesten uden forældres samtykke.

3. INFORMATION OG TJENESTERNE

1. Udbyder tilbyder, mod betaling, adgang til direkte telefonlinje, fysiske møder, samt online undervisningsplatform til coaching, mentoring, undervisning, clairvoyance, klarsyn samt andre sundhedsmæssige produkter og ydelser, herunder blandt andet filosofi, kosmologi, psykologi, drømmetydning og healing (”Tjenesterne”).
2. Hjemmesiden indeholder primært beskrivelse af hovedprodukter og ydelser, som Udbyder gør alment tilgængelige (”Information”).
3. Hvis du vil have adgang til Tjenesterne, skal du oprettes som kunde med et kundenummer, i et regnskabsprogrammet dinero, hvor du bliver oprettet med dit navn, mailadresse, dit telefonnummer og evt cvr-nummer samt adresse.
4. Du kan altid få ændret/slettet dit kundenummer ved at kontakte udbyder.

4. KUNDENS BETALINGSANSVAR

1. Købet af Tjenesten accepteres, når prisen er aftalt og Tjenesten leveres som aftalt. Betalingen skal forefalde som aftalt, direkte efter opkaldet, eller den dato, der står på sendte faktura.
2. Kunden er ansvarlig for betaling for brug af Tjenesten.

5. BETALING FOR TJENESTER

1. Betales beløbet ikke til tiden pålægges rykkergebyr. Efter 2. Rykker sendes sagen uden videre varsel til inkasso. Der lagres ingen følsomme oplysninger hos udbyderen.
2. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. Moms. Hvis der betales fra andre lande i andre valuta omregnes beløbet i DKK.
3. Kunden bliver opkrævet for den tid der ringes op til Tjenesten eller som aftalt. Kunden betaler for Tjenesten efter samtalen eller som fakturaen foreskriver.

6. FORTRYDELSE OG REKLAMATION

1. Kunder, der i henhold til forbrugeraftaleloven er forbrugere, har en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af Tjenester fra Udbyderen. Fortrydelsesfristen løber fra tidspunktet for Kundens køb
2. Ved brug af Tjenesterne samtykker og anerkender kunden, at fortrydelsesretten mistes, når ydelsen er leveret.
3. Såfremt Kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal Kunden reklamere overfor Udbyderen senest 14 dage efter købet. I meddelelsen skal Kunden tydeligt oplyses, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
4. Ved reklamationer rettes henvendelse til Udbyder. Kontakt oplysninger fremgår af punkt 1.1. ovenfor.

7. BRUG AF TJENESTERNE

1. Udbyder har ikke noget ansvar eller pligt til at underrette dig om dine akkumulerede udgifter. Den tid du bruger hos udbyderen reflekteres i dine udgifter og er udelukkende efter eget valg. Udbyder overvåger ikke forbrugsmønstre og er ikke forpligtet overfor nogen kunde, at fortage sig noget med hensyn til brug af Tjenesterne. Det er op til kunden ikke at bruge Tjenesterne over dennes økonomiske evner.

8. ETISKE REGLER

Udbyderen arbejder under et etisk fundament, der skal sikre en kompetent rådgivning.

9. OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

1. Alle Immaterielle Rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugsmodelrettigheder, knowhow mv. til Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning Udbyder eller dets leverandører.
2. Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.
3. Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag til eget personlige brug, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

10. ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE

1. Udbyder forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at Udbyder ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af Hjemmesiden eller Tjenesterne. 2. Udbyder vil løbende ændre disse Vilkår og Betingelser. Udbyder vil anse de ændrede Vilkår og Betingelser for accepteret ved brug af Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesteydelserne efter ændringerne er publiceret på Hjemmesiden.

11. INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

1. Udbyder indsamler ingen oplysninger om dig i forbindelse med driften af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne.
2. Cookies
Når du besøger Hjemmesiden første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Udbyderens webserver.
En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.
Ved at bruge Hjemmesiden giver du samtykke til, at Udbyder benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.
Udbyder anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Udbyder anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Hjemmesiden. Udbyder registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.
3. Sådan afviser du brugen af cookies
De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Udbyder håber, at du vil tillade de cookies Udbyder sætter, da de hjælper os med at forbedre Hjemmesiden og Tjenesterne.
4. Sådan sletter du cookies
Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.
Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies – gælder alle browsere

12. Google Analytics
1. På Hjemmesiden bruger Udbyder Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne, udarbejde rapporter om aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
2. Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.
3. De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics. Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

13. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

1. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.
2. Hjemmesiden, Informationen og Tjenesteydelserne stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Udbyder giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden, Informationen eller Tjenesterne.
3. Udbyder er alene ansvarlig for tab, som du lider som følge af vores væsentlige misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser. Udbyder er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Udbyder. Udbyder’s samlede ansvar er begrænset til DKK 5.000. Udbyder skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudselige tab, skader eller udgifter, tab af fortjeneste, tab af profit, tab af indtjening, tab eller rekonstruktion af data, uanset om Udbyder var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar i enhver henseende.

14. GENERELLE OPLYSNINGER

1. Disse Vilkår og Betingelser for brugen af Hjemmesiden, Informationen og Tjenesterne regulerer din brug af Hjemmesiden, Informationen samt Tjenesterne og går forud for alle tidligere aftaler.
2. Udbyder er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udbyder.
3. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Uden for forbrugerforhold er Byretten i Ålborg, rette værneting. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse på disse Vilkår og Betingelser.

15. Oplysning om klagemuligheder

1. Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk.
2. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse kontakt@marthalina.dk

Sidst opdateret: 23.05.2022.