Persondatapolitik

Generelle bestemmelser

Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan enkeltmandsvirksomheden, Marthalina Academy indsamler og behandler oplysninger om vores kunder.
Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside/oprettelse i regnskabsprogrammet Economic.
Marthalina Academy dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig.

Indsamling af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler vi? Når du besøger vores hjemmeside og registrere dig som bruger, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på, IP-adresse og informationer om din computer.
Når du køber en ydelse registrerer vi derudover følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, evt cvrnummer, samt oplysninger om, hvilke ydelser du køber.

Hvilke formål tjener personoplysningerne?

Personoplysningerne benytter vi til at forbedre købsoplevelsen og hjemmesiden, til at optimere konvertering og til at foretage målrettet markedsføring.
Personoplysninger benytter vi til at kunne levere ydelsen til dig og for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.

Hvad er grundlaget for behandlingen?

Indsamlingen af personoplysninger er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt for at vi kan tilbyde dig vores ydelser.
Indsamlingen af personoplysninger er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede brugeroprettelse. IP-adresser indsamler vi for at kunne forhindre svig.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger i Marthalina vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse som kunde i regnskabsprogram.
Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies.

Brug af databehandlere og dataansvarlige

Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden samt til udførelse af målrettet markedsføring. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesse afvejning af hhv. Marthalina Academy interesser og brugerens interesser.
En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

Dine rettigheder

Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Dokumentation

Ved henvendelse til Marthalina Academy omkring sletning af persondata skal du igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument.
Det indscannede dokument sendes til Mathalina Academy. Alternativt kan et fysisk underskrevet dokument fremsendes til nedenstående adresse:

MARTHALINA ACADEMY
Dokkedalvej 19a
9280 Storvorde

Vedrører henvendelsen de andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være tilstrækkeligt, om der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til kontakt@marthalina.dk.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.
Denne ret kan udøves ved at generere en automatisk rapport. Dette gøres ved at kontakte Marthalina Academy på e-mail: kontakt@marthalina.dk , som vil sende en mail med dine personlige oplysninger til dig.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, eksempelvis hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.

Retten til indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.
Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med din tilmelding til et evt. nyhedsbrev.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

SLETNING AF PERSONDATA

Personoplysninger, som vi registrerer om dig, opbevares som udgangspunkt i 5 år.
Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.
Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.
Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.

Datasikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

COOKIES

Marthalina Academy benytter sig på hjemmesiden www.ive-consultant.dk af cookies til at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider. Ved at bruge vores site godkender du brugen af cookies.
En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Se mere om vores cookies i vores handelsbetingelser.
Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

Kontaktoplysninger

Marthalina Academy er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.marthalina.dk og i andre forbindelser.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik kan du kontakte:

Marthalina Academy
Dokkedalvej 19a
9280 Storvorde
Danmark
Tlf.nr.: (+45) 60188133
E-mail: kontakt@Marthalina.dk

Ændringer i Persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik.
Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte som bruger af vores tjenesteydelser.

Med venlig hilsen
Mona Marthalina Kjærgård
Indehaver af:
Marthalina Academy