UdviklingPersonlige fælleskaber & netværk


De 4 kerneværdier og ledestjerner
Manifestation - Visdom - Livsmestring - Mening


I dag er vores hverdagsliv præget af ikke-visdom og tåbelighed. Mistillid og disrespekt. Vi som menneskehed er mere pressede og stressede end nogensinde til trods for, at vi har alle muligheder for det modsatte. Nemlig at give os selv muligheden for at leve et sundt liv med det sundt mentalt og psykisk helbred, hvor visdom kan bruges som en livsmestringsmetode og healing.

Ideen med disse fællesskaber og netværk er, at vi skal skabe en sund fælles platform, hvor vi har et tillidsfuldt sted at mødes i respekt for hinanden, hvor vi kan videreudvikle os i samspil med andre, så vi kan stå stærkere i os selv og stå stærkere sammen med andre. Vi har jo meget at skulle lære af hinanden, når vi skal kunne løfte i flok.

Nogle mennesker i hver en generation bliver født med ekstra stærke gener. Inden vi finder ud af, at vi faktisk er født ekstra stærke, må vi gå igennem mange smertefulde udfordringer igennem livet. Dem af os, der overlever de lidelser og stadig er intakte, altså kan bruge vores intuition, vores ”organiske teknologi” som er vores psykiske evner, skal oplyse vejen for andre.

Vi har brug for at finde flere af vores menneskelige ressourcer frem, hver især, så vi kan bruge os selv rigtigt i samspil med andre, mens vi skaber et bedre liv for os selv og andre. Det er styrken ved disse spirituelle fællesskaber og netværk. Visdom er noget gammelt noget, men selvom det er gammelt, er det klogt for os mennesker at tage ind. Visdom har masser af humor, essens og indhold som fortæller noget om menneskelivet, som jo må leves på både godt og ondt.

Bliver vi så guddommelige, da visdom jo måske kan tolkes at være noget religiøst og noget som vi skal læse om i biblen? Ej, men vi kan helt sikkert blive klogere på os selv og hinanden på en anderledes måde, end i menigheder og igennem prædikener. Vi skal finde mening og værdi i eget liv og sammen, mens vi skaber os alt det, som vi kan.

Personlig udvikling er uafhængig af religioner og indeholder koderne og programmeringerne til, hvordan vi er skabt som mennesker. Det er faktisk meget spændende at studere sig selv og andre, for i de studier vil vi sammen lære meget mere om, hvordan vi fungere som mennesker ud over det vi almindeligvis har lært.

At vi er alene og ensomme er noget, som vi bilder os selv ind. Vi er jo flokdyr og skal lære af hinanden, mens vi videreudvikles. Vi er blevet opdraget til, at vi næsten ikke kan eller skal finde ud af noget selv. Vi er kommet alt for langt væk fra naturen og det liv, som er naturligt for os som organismer. Vi har glemt, hvordan vi skal overleve og skabe.

Heldigvis bliver vi aldrig for gamle til at lære. Så vi må finde de vise sten igen sammen. Det gør vi via hjertets kraft og visdom. At kunne stå tæt sammen i tillid og respekt vil styrke vores menneskelige ressourcer i os selv, fordi vi så får lysten og viljen til at bidrage med det bedst mulige i det kollektive, i vores samfund.

I øvrigt er det smart at bruge visdom, fordi visdom er det modsatte af tåbelighed. Derfor skal vi gøre visdom til en trend. Vil du være med? Det bedste ved visdommen er, at for at den skal kunne integreres, skal formidlingen være sjov og det i sig selv er en udfordring i det hverdagsliv, de fleste har i dag.

For at kraften og energien af gruppens højere bevidsthed kan opfylde os og holde en fælles kurs/retning må vi “fyldes op”, få tanket vores “motor” . Det betyder, at vi skal mødes 1. gang om måneden for at kunne bevare kraften og holde kraften samt energien oppe, så vi er i videreudviklingens flow og får den støtte i vores hverdag, som vi har brug for.

fjeld-vand.webp
mos-fjeld.webp

Gruppernes retningslinjer


1. Vi samles i et eksklusivt fælleskab og netværk for at opbygge tillidsfulde relationer og videreudvikler os sammen, mens vi træner hinanden i at blive mere selvsikre til at gøre det, som vi vil med livet.

2. Vi samles i et tillidsfuldt fælleskab og netværk for at anbefale hinandens evner og talenter. Derfor er netværket designet til at udvikle langvarige relationer og til businessrelationer.

3. Som medlem af netværket bliver du en del af et professionelt udviklings og vækstmiljø, som er et referencenetværk, der virker, fordi vi vil og kan.

4. Skærp dine evner og talenter. Du får adgang til engagerede ressourcestærke mennesker både on- og offline. Alt sammen noget, der vil hjælpe dig til at opbygge mere sundhed, selvtillid, selvrespekt og selvværd.

5. Vi samles 5 gange hvert halve år. Når vi har samling offline mødes vi i tidsrummet fra kl. 10-14 1 gang om måneden. Når vi har samling online aftales det.

6. Du vil kunne få adgang til fremtidige events og hjælp til en god pris.

7. Der er tavshedspligt.

Prisen er hhv. 6000 NOK og 4000 DK for et halvt år med 5 samlinger samt, oplæg, undervisning, materialer, klarsyn, træninger og administration. (Kan ikke ophæves B)

Visdomsledelse


At holde hovedet koldt, hjertet varmt og give det bedste af dig, giver dig ro og rigdom i det indre, såvel i det ydre


Det er smart at bruge visdom, fordi visdom er det modsatte af tåbelighed. Derfor skal vi gøre visdom til en trend. Vil du være med? Det bedste ved visdommen er, at for at den skal kunne integreres, skal formidlingen være sjov og det i sig selv er en udfordring i det hverdagsliv, de fleste har i dag.

Visdom er noget gammelt noget, men selvom det er gammelt, er det virkeligt klogt for os mennesker at lære mere af. Visdom har masser af humor, essens og indhold som fortæller noget om menneskelivet, som jo leves på både godt og ondt.

I dag er vores hverdagsliv præget af ikke-visdom og tåbelighed. Vi som menneskehed er mere pressede og stressede end nogensinde til trods for, at vi har alle muligheder for det modsatte. Nemlig at give os selv muligheden for at leve et sundt liv med det sundt mentalt og psykisk helbred.

Visdom er en form for livsmestring af mental og psykisk sundhed. Det ligger ligesom ”i kortene” i vores human design, at visdom er en vejen til et bedre liv. Hvad der så er gået galt, er der skrevet mange bøger om og vi hører om det hver dag, uden der er sket så meget godt ved det kollektive endnu.

I vores dagligdag er de fleste af os i det kollektive udsat for både et ydre pres og et indre pres. Vi kan tænke så meget, at vi glemmer at tænke os om. Når det sker, så glemmer vi at bruge den sunde fornuft og kreativiteten forsvinder.

Stilhed er utroligt vigtigt at prioritere, så vi kan få mere ro til tænke os om til flere kreative løsninger på vores udfordringer, som både kan være store og små. Vi har brug for stilhed og ro for at finde ud af, hvordan vi kan mestre vores liv.

Vores fælles virkelighedsverden virker til at vise tegn på en mental pandemi af frygt og angst for mere krig og flere krav, der indskrænker vores frihed til at leve et værdigt ordentligt liv. Det er nærmest en kamp, hvor alle er imod alle som giver en masse støj og larm.

Vi har alle brug for ind imellem at bremse op, give os selv og hinanden frihed samt stilhed for at kunne finde frem til kreative og intelligente løsninger. Når vi er stressede og pressede gives der ikke det optimale grundlag for at vores krop, sind og sjæl kan fungere ordentligt sammen. Ej heller at vi som mennesker kan fungere ordentligt sammen.

Opmærksomhed og nysgerrighed har altid været det, som vi mennesker har overlevet på. Vi skal kunne være kreative nok til at skabe et liv, som giver mening og værdi. I øjeblikket mener de fleste i den vestlige verden, at vi dårligt har råd eller tid til at leve et ordentligt liv, trods vi har mere velfærd og er mere bevidste end nogensinde før.

Det giver jo ingen mening, at vi så vælger undgå lære mere af det, som kan give os større værdi. Visdom er ikke kun et spørgsmål om IQ. Visdom giver livsmestringsmetoder til læring og svar på, hvordan vi bruger midler til at nå mål på den sundeste og klogeste måde, mens vi styrker vores integritet og autencitet.

Visdom er både viden, praktisk erfaring, samt en kærlig konkret livsmestrings metode, som kan bruges bevidst ved hjælp af sund fornuft, god moral og etik. Når du har visdom med dig, er du en kraftfuld og magtfuld ressource, fordi i visdommen findes de kreative, intelligente og varige løsninger på de udfordringer, som vi står i og har i vores hverdag.

bil.webp
teamwork.webp

Visdom


Visdom er et aspekt af kærligheden, der kan være svær at definere, fordi ord er utilstrækkelige.

Det er kroppens erfaringsfelt, visdommen reagerer, responderer og resonnerer ud fra.

Det væsentligste i visdommens lære er, at tilpasse adfærden som fysisk menneske på jord og blive klogere på livet.

Hvor der er fuldstændig forståelse, er der fuldstændig anvendelse af viden og erfaring.

Visdom er evnen til at tage konkret viden med ind i intelligent aktivitet.

Det vil sige, viden om, hvordan vi anvender det vi ved på klogest vis.

Andre muligheder for udvikling i erhvervslivet

Find det bedste match
Jeg kan være en stor hjælp når du/I skal finde de bedste match til virksomheden. Det kan være i forbindelse med ansættelse af nyt talent eller ved omstruktureringer i virksomheden. Ved hjælp af en skarp intuition og klarsyn, kan jeg bidrage til at finde det bedste match mellem eksisterende og potentielle nye medarbejdere, ledere og hele afdelinger.

1:1 coaching
Hvor du som leder eller medarbejder får metoder og indsigten til at styrke arbejdsglæde, motivation og performance på arbejdspladsen. Gennem indsigt og erkendelser, finder du potentialet for procesoptimeringer for at skabe sammenhængskraft, inspiration, tid og lyst til at få gennemført strategiomlægninger og skabe større trivsel generelt.

Gruppecoaching for ledere
Hvor I får en fælles indsigt i alt det, som er beskrevet under 1:1 coaching, samt styrke jeres fælles lederstrategi. Fælles indsigter og vigtige erkendelser er præcis det, der skal til for at gøre arbejdsmiljøet bedre og lettere for alle i virksomheden.

En total forandring i virksomhedskulturen
Ved hjælp af 1:1 coaching, gruppecoaching, foredrag, workshops, peptalks og proceskonsultationer. Forløbet vil altid blive tilrettelagt efter den specifikke virksomhed.

Foredrag, workshops og peptalks
Til morgenmøder, events, arrangementer. Ved at rykke og ryste i deltagerne skaber vi grobund for umiddelbare indsigter og motivation til forandring.

Klarsyn & Coaching


En livsforandrende session 1-1
Livet skal give mening og værdi. Der skal være energi, samt overskud til at klare de mange udfordringer. Jeg tilbyder dig afklaring omkring de ting, som tynger dig, så du kan blive lettet.

Du er altid velkommen til at kontakte mig til en kort indledende snak, inden du bestiller en tid. De fleste møder handler om karriere, parforhold, familierelationer og personlig udvikling.

Det kan være:
- at du sidder fast i gamle mønstre og vaner.
- at du har haft for meget at bære på i for lang tid.
- at du har brug for klarhed til at kunne træffe vigtige beslutninger.
- at du har brug for hjælp til at ændre dit mindset.
- at du har brug for afklaring omkring, hvor du helt præcis står i dit liv.
- at du har brug for at vide mere om, hvor du er på vej hen.
- at du har brug for at vide mere om dine muligheder.
- at du har du klarsyn, klarhørelse eller klarfølelse uden at vide det.
- at du ser afdøde og har brug for finde metoder til at tackle.
- at du har brug for sparring omkring dine børn som forældre.
- at du og din business har brug for nye muligheder.
- At du er iværksætter og har brug for sparring til personlig udvikling.

kigge.webp
skovdis.webp

Jo mindre jeg på forhånd ved om dig og dine problemstillinger, jo bedre. Du skal derfor oplyse mig så lidt som muligt før vores første møde. Jeg har brug for at danne mit eget syn på dig.

Et kig ind i fremtiden kan give dig mod, mens et kig i fortiden kan give dig den nødvendige indsigt og de erkendelser der skal til, så du kan opleve større frihed til at være dig og den, du er.

En klarsynssession varer ca. 1 time. Du kan vælge at optage den, så du har den hos dig. Hvis du ikke har mulighed for at komme til mig fysisk, kan du vælge online over Zoom, hvor jeg sender et link til dig eller dialog gennem mobiltelefonen.

Har du brug for et forløb skærer vi det til, så det passer præcis til dig og din udviklingsvej.

Forløb

Det kan du få af et forløb:
- Skærpet din intuitive evner.
- Se din situation fra flere perspektiver. Hvad er egentlig din “business”?
- Skarpere indsigt i konflikter og nye måder at håndtere konflikter på.
- Modet og metoder til at skabe betydningsfulde forandringer.
- Forløsning af uforløst potentiale og talenter hos dig selv og dine medarbejdere
- Bevidsthed om hvorfor du føler, det du gør og har det, som du har det.
- Indsigt i dit eget lederskab og metoder til at styrke dig og dine eventuelle medarbejdere og din forretning.
- Indsigt i dine psykiske mønstre, som blokerer dig.
- Nye muligheder for at inspirere dine omgivelser.

Personlig udvikling handler om selvledelse og selvstændighed. Når jeg møder dig som min faste kunde i et forløb, vil jeg helt bevidst træne dig i selvledelse og i at bruge din intuition, så du bliver mere bevidst om dig selv, dine omgivelser og det som livet viser dig, som du skal lære mere om.

Det kan være, at du allerede har klarsyn, klarhørelse og klarfølelsen og vil vide, hvor du er i din personlige udvikling. Er der noget, som du skal være særlig opmærksom på og hvad kan du videreudvikle, så du bliver dygtigere.

Fortidens dårlige erfaringer kan forhindre dig i at række til det liv, som du gerne vil leve nu og i fremtiden. Uhensigtsmæssige psykologiske mønstre kan få dig til at trampe i en opslidende trædemølle, som giver stres, tunge følelser og myldertanker. Det ser vi på, så du får de nødvendige indsigter i dig selv, så du kan ændre mønstre og adfærd, der ikke længere gavner dig og dit liv.

Du kan forvente i at finde egne metoder, der kan støtte dig i din personlige udvikling, som styrker dig, så du kan blive skarpere til at sætte grænser og træffe beslutninger med både hjerte og hoved. Det vil give klart give dig lettelse og mere energi i din hverdag.

fjeld-landskab-sti.webp
gennøglerne-bøger.webp

Inspirationskilder til de studerende!


ÅNDSVIDENSKAB OG DE UNIVERSELLE LOVE
www.martinus.dk

ESOTERISK VISDOM OG DE UNIVERSELLE LOVE
www.visdomsnettet.dk

ASTROLOGI PÅ FLERE NIVEAUER
www.asak.dk

VIDENSKAB
www.videnskab.dk
www.hearthmath.ord

PSYKOLOGI
Netsider:
www.jungforalle.dk
www.psychologytoday.com
www.forbes.com
www.science.org


Bøger:


PSYKOLOGI
Viljens psykologi af Roberto Assagioli
Psykosyntese af Roberto Assagioli
Købes hos www.saxo.com

HERMETISK FILOSOFI
Kybalion af de tre indviede
Som lærer os om de syv principper.
Købes hos www.lemuelbooks.dk

AFBALANCERING AF ENERGICENTRE
Chakrabogen af Bodo J. Baginski
Købes hos Sphinx forlag/saxo

SPIRITUEL LEDELSE
Stephen R. Covey
De 7 gode vaner
Den 8 vane